I terapien


Udgangspunkt i dig

I terapien tager vi udgangspunkt i dig, dine følelser og tanker, hvor du er lige nu, og hvad du ønsker at arbejde med. Terapirummet er et fristed, hvor der er der plads til fordybelse, refleksion og forandring.

Som menneske indeholder vi alle facetter og former, både de positive og de mindre positive. Bag enhver form er der altid en positiv intention. Derfor er intet forkert, alt kan bruges konstruktivt i terapien. Med nysgerrighed og fortrolighed kan vi sammen undersøge, hvad der gemmer sig i dig, alt er velkomment, der er ingen fordømmelse i terapien.

I samtalen kan vi efter behov og ønske inddrage andre redskaber. Vi kan sammen arbejde med drømme, figuropstilling, tegninger samt skabe god fornemmelse for og kontakt til din krop.

Drømme er breve fra det udbeviste

Drømmene er som breve fra det ubevidste. De fortæller, hvem du er, og hvad der foregår i dig lige nu, men de peger også på de sider af dig selv, du måske har det svært med og ikke vil kendes ved. Drømmene kan også pege på de positive sider af dig, som du skal tage til dig. Du kan vælge at åbne brevet eller lade være……

Dit indre landkort
Figuropstillinger er en opstilling med små figurer af fx din familie- eller arbejdssituation til belysning og visualisering af dit indre landkort, som du oplever det. Tegninger og kan ligeledes bruges som udtryksform.